Villa Estera - Hotel & Restauracja :: Wesela i śluby lub Aleksandry Woźniak

Organizacja imprez

Wesela i śluby

Cóż to by za lub!

Niedawno mielimy zaszczyt zorganizowa ceremoni lubu cywilnego oraz przyjcia weselnego znanej aktorki Aleksandry Woźniak.
Pani Aleksandra wraz ze swoim wybrankiem obdarzyli nas szczególnym zaufaniem, dziki czemu moglimy przyczyni si do spenienia ich marzenia. Bya to dla caego zespou Villa Estera ogromna odpowiedzialno, ale jednoczenie duża satysfakcja z przygotowania tego wyjtkowego dnia.
Dziki otwartoci Pani Aleksandry i Pana Szymona oraz Ich zaufaniu do naszego dowiadczenia, zapewnilimy poczucie komfortu i dobr zabaw gociom. Z dbaoci o szczegóy realizowalimy zaożon wizj Pastwa Modych.
Ciekawym wyzwaniem dla nas byo utrzymanie w tajemnicy przygotowa i planów ceremonii oraz stworzenie takich warunków, aby Moda Para moga cieszy si najpikniejszymi chwilami bez żadnych zakóce czy obecnoci nieproszonych goci. Doożylimy wszelkich stara, aby Modzi mogli skupi si wycznie na przeżyciach wasnych i swoich bliskich.
Wyczucie smaku, taktu i stylu, jakie posiada Pani Aleksandra w poczeniu z klimatem naszych wntrz day efekt spektakularny!„MÓJ LUB:)
(...) I stao si:) W sobot 26 lipca wyszam za mż:)
Mimo wielu przeszkód, udao nam si witowa w kameralnym gronie najbliższej rodziny i przyjació, bez tumu papparazzich.
Byo tak, jak sobie z Szymonem wymarzylimy:)
Chciaam podzikowa wacicielce Villi Estery Pani Agnieszce Zwoliskiej-Lech oraz caemu personelowi za profesjonalizm, serdeczno , zaangażowanie oraz wsparcie przy walce o dyskrecj i kameralno naszej uroczystoci:).”

Podzikowanie Pani Aleksandry mog Pastwo zobaczy w penej wersji na Jej oficjalnym blogu
http://aleksandra-wozniak.bloog.pl/id,341983677,title,Moj-slub,index.html

A oto fotografie z ceremonii przyjcia weselnego Pani Aleksandry!
facebook