´╗┐ Villa Estera - Hotel & Restauracja :: Eventy i imprezy firmowe Konferencja z klas─

Organizacja imprez

Eventy i imprezy firmowe

Villa Estera oferuje firmom idealne warunki do organizacji konferencji, szkole┼ oraz spotka┼ biznesowych czy promocji produktów.

Konferencje u nas to po┼─czenie eleganckich, klimatyzowanych sal z profesjonalnym wyposa┼╝eniem, sta┼ym ┼─czem internetowym i najwy┼╝szej jako┼ci sprz─tem audiowizualnym w konkurencyjnej cenie.

Dla naszych go┼ci przygotowali┼my 4 sale konferencyjne wyposa┼╝one zgodnie z najwy┼╝szymi standardami ┼wiatowymi.
Ka┼╝da sala posiada oddzielne wej┼cie, klimatyzacj─ i sta┼e ┼─cze internetowe.

W cenie sali zapewniamy profesjonalne wyposa┼╝enie:

 • Du┼╝y ekran multimedialny i zainstalowany na sta┼e rzutnik- Sala Diamentowa
 • Mobilny System multimedialny ( rzutnik, ekran) – Sala Szmaragdowa, Bursztynowa, Diamentowa
 • Internet ( sta┼e ┼─cze - DSL)
 • Niezale┼╝ne nag┼o┼nienie ka┼╝dej Sali
 • Mikrofon bezprzewodowy i mikrofon przypinany do klapy
 • Klimatyzacja
 • ┼wiat┼o dzienne
 • Zaciemnienie Sali
 • Flipchart

Przy ka┼╝dej organizowanej u nas konferencji i szkoleniu proponujemy dodatkowo:

 • Przerwy kawowe, lunche, uroczyste kolacje
 • Przygotowanie materia┼ów konferencyjnych
 • Profesjonalnych t┼umaczy
 • Imprezy z karaoke

W naszej ofercie mo┼╝emy Pa┼stwu zaproponowa─ dwie opcje przerwy kawowej:

Przerwa kawowa standard (opcja I): proponujemy jedn─ przerw─ ca┼odzienn─, uzupe┼nian─ bez ogranicze┼. W cenie przerwy zapewniamy:

 • kawa, herbata w bufecie szwedzkim bez limitu,
 • woda mineralna gazowana, niegazowana,
 • kruche ciasteczka

Przerwa kawowa (opcja II): proponujemy jedn─ przerw─ ca┼odzienn─, uzupe┼nian─ bez ogranicze┼. W cenie przerwy zapewniamy:

 • kawa, herbata w bufecie szwedzkim bez limitu,
 • woda mineralna gazowana, niegazowana,
 • 4-6 gatunków ciast domowego wypieku bez limitu,
 • ┼wie┼╝e owoce krojone i w ca┼o┼ci

Program szkole┼ mo┼╝na dodatkowo wzbogaci─ organizuj─c w naszej Kryszta┼owej Piwniczce uroczyste kameralne kolacj─ z degustacj─ win lub integracyjne imprezy taneczne na Sali Bankietowej.

facebook